Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-353-1
37.10€ 27.83€
Διαστάσεις
24Χ17
Σελίδες
703
Έκδοση
2007
Εύδοξος
15361

Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί την ιστορία της πόλης της Βενετίας και της αυτοκρατορίας της από τις απαρχές μέχρι την παρακμή της.

 

Η ιστορία τούτη σκοπό έχει να κάνει κατανοητό το σχηματισμό και την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινοτήτων που συγκρότησαν τη Βενετική Πολιτεία. Αντίθετα με όλες τις προγενέστερες γενικές ιστορίες της Βενετίας η παρούσα δίνει περισσότερο χώρο στα ναυτιλιακά ζητήματα, στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, στη μεταποίηση και στη λειτουργία της οικονομίας εν γένει. Προσπάθησα να πραγματευτώ δεόντως τις άλλες όψεις του βίου της Βενετίας: την καλλιτεχνική παραγωγή, τα πολιτικά γεγονότα, τις σημαίνουσες προσωπικότητες, τις περιβαλλοντικές και δημογραφικές συνθήκες.  Μια επίτομη ιστορία, όμως, είναι κατ’ ανάγκην επιλεκτική.

Οι μύθοι σχετικά με τη Βενετία αφθονούν και μαγεύουν ποιητές και πολιτικούς. Ορισμένοι είναι ατομικοί και γραφικοί· άλλοι είναι κοινωνικού περιεχομένου και αποδίδουν στη Βενετία τέλεια ελευθερία, τέλεια σοφία και αρετή, ή, σε άλλες περιόδους, το άκρον άωτον της τυραννίας, της κακίας και της ανηθικότητας. Δεν προσπάθησα να τοποθετηθώ ως προς όλους τους μύθους για τη Βενετία· παραείναι πολλοί. Ούτε όμως προσπάθησα να απεμπλέξω της ιστορία μου εξολοκλήρου από τους μύθους. Η ιστορική έρευνα δεν μπορεί να τους καταστρέψει ολοσχερώς παρά μόνο διαπράττοντας κάτι σαν αυτοκτονία. Η δύναμη της φαντασίας είναι τέτοια, που η ιστορία ζωογονείται εν πολλοίς από τη κατασκευή μύθων και το ξεσκέπασμα τους.

Για δημοσιογράφους