Κεντρική / Τι είναι η πολιτική κοινωνιολογία;
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-894-5
16.96€ 12.72€
Διαστάσεις
21Χ14
Σελίδες
232
Έκδοση
2020
Εύδοξος
94700615

Με δεδομένη την ύπαρξη ενός ολόκληρου κλάδου αφιερωμένου στην πολιτική επιστήμη, ποιο είναι το διακριτικό γνώρισμα της πολιτικής κοινωνιολογίας; Το βιβλίο αυτό εξηγεί τι φέρνει η κοινωνιολογική προσέγγιση στην κατανόηση της ανάδυσης, της αναπαραγωγής και του μετασχηματισμού των διαφορετικών μορφών πολιτικής τάξης.

 

Η πολιτική κοινωνιολογία διευρύνει καθοριστικά το αντικείμενο της πολιτικής θεώρησης σε άλλα κοινωνικά πλαίσια όπως η οικογένεια, η εργασία και οι ενώσεις πολιτών, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως η τάξη, η θρησκεία, η ηλικία, η φυλή και το φύλο διαμορφώνουν μοτίβα της πολιτικής συμμετοχής και της διανομής της πολιτικής εξουσίας.

Το βιβλίο καταπιάνεται με αυτά τα ζητήματα σ’ ένα τεράστιο φάσμα ιστορικών και γεωγραφικών πλαισίων, από τις προσωπικές σχέσεις μέχρι τις γεωπολιτικές κλίμακες του πολέμου και του εμπορίου. Αξιοποιώντας μια αναλυτική εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει τις έννοιες της εξουσίας, της κοινωνικής περίκλεισης, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μοντέλα πολιτικής δράσης, εξετάζει τις βασικές μορφές της πολιτικής τάξης (κράτη, αυτοκρατορίες και έθνη-κράτη), τις διαδικασίες του σχηματισμού καθεστώτων, της πολιτικής αλλαγής και της επανάστασης, τις κοινωνικές βάσεις της πολιτικής συμμετοχής και τα κοινωνικά κινήματα, όπως και τις πιθανότητες νέων μορφών υπερεθνικής πολιτικής.