Κεντρική / Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-334-5
23.32€ 17.49€
Διαστάσεις
21Χ14
Σελίδες
373
Έκδοση
2006
Εύδοξος
15422

Η μελέτη αυτή που ανοίγει εξετάζοντας τη θέση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία, κλείνει ανιχνεύοντας την κληρονομιά της στις περιοχές που ανήκαν κάποτε σ’ αυτήν.

 

Αφού συνοψίζει τη διαμόρφωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την κλασική εποχή της, ο Ντόναλντ Κουάτερτ, διακεκριμένος οθωμανολόγος και στενός συνεργάτης του Χαλίλ Ιναλτζίκ, εστιάζει τη μελέτη του στην ύστερη περίοδό της, από τον 18ο ώς τον 20ό αιώνα. Το ενδιαφέρον του δεν μονοπωλείται, όπως συμβαίνει συνήθως, από την πολιτική και στρατιωτική ιστορία του οθωμανικού κράτους, αλλά στρέφεται επίσης στην οικονομική και κοινωνική ιστορία που πλέκεται γύρω από την «κοινωνία των πολιτών». Έτσι, εκτός από τις μορφές διακυβέρνησης και τους τρόπους άσκησης της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής, εξετάζονται και συσχετίζονται μεταξύ τους η δημογραφία, η γεωργία, η βιοτεχνία, το εμπόριο, οι μεταφορές και ο λαϊκός πολιτισμός, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα της σχέσης των φύλων, της ταυτότητας και των μειονοτήτων.

Ο τόμος περιλαμβάνει σπάνιες εικόνες, χάρτες, γενεαλογικούς και χρονολογικούς πίνακες και θεματικούς βιβλιογραφικούς οδηγούς.

Για δημοσιογράφους