Κεντρική / Ο ελληνικός εμφύλιος και το διεθνές κομουνιστικό σύστημα
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-536-4
21.20€ 15.90€
Διαστάσεις
21X14
Σελίδες
334
Έκδοση
2012
Εύδοξος
22769176

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διεθνούς κομμουνιστικής εμπλοκής στον ελληνικό Εμφύλιο. Πώς το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα ενεργοποιήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει τον αγώνα των Ελλήνων κομμουνιστών και ποιες σχέσεις διαμόρφωσε με αυτούς.

 

Σήμερα έχει γίνει απολύτως κατανοητό πως ο ρόλος των κομμουνιστικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης στο ξέσπασμα του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου υπήρξε καθοριστικός και σύνθετος.

Η μελέτη του δικτύου αυτού, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως διεθνές κομμουνιστικό σύστημα, και η ανάδειξη της κρισιμότητας του ρόλου του στις ελληνικές εξελίξεις της δεκαετίας του ’40 οδήγησαν σε γόνιμα συμπεράσματα και αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του ανοίγματος των αρχείων των πρώην κομμουνιστικών κρατών. Το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα λειτούργησε ταυτόχρονα ως δίκτυο αλληλοϋποστήριξης κρατικών οντοτήτων και πολιτικών κομμάτων, αλλά και ως μηχανισμός προώθησης μιας πολιτικής ιδεολογίας που είχε στόχο να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τη δική της οπτική για αυτόν.

Για δημοσιογράφους