Κεντρική / Η ευρωπαϊκή οικονομία, 1750-1914
Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-324-8
33.92€ 25.44€
Διαστάσεις
24Χ17 [δεμένο]
Σελίδες
407
Έκδοση
2005
Εύδοξος
15405

Το βιβλίο αυτό ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα φοιτητές οι οποίοι, έχοντας βασικές γνώσεις οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, στρέφονται στη μελέτη της ιστορίας των επιχειρήσεων.

 

Την περίοδο 1750-1914 συντελέστηκε ο βιομηχανικός μετασχηματισμός της Ευρώπης και ο θεμελιώδης αναπροσανατολισμός της οικονομίας της. Η μελέτη αυτή είναι μια από τις πρώτες που, αποφεύγοντας την περιγραφή της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης κατά χώρα, προσφέρει μια πανευρωπαϊκού εύρους θεματική ανάλυση των  ασικών τομέων της.

Το βιβλίο ξεκινά με μια γενική ιστορική ανασκόπηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων κατά τους δύο τελευταίους αιώνες και εξηγεί τα πιο χρήσιμα ερμηνευτικά πρότυπα μιας τέτοιας ανάλυσης. Καθένα από τα γενικά θεματικά κεφάλαιά του πραγματεύεται ένα κεντρικό ζήτημα των σύγχρονων επιχειρήσεων: την επιχειρηματικότητα, την πληροφόρηση, τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση εργασίας, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη οργανωτική δομή, τη διεπιχειρησιακή συνεργασία, τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις σχέσεις με το κράτος. Δευτερευόντως εξετάζονται επίσης θέματα όπως έρευνα και ανάπτυξη, οικονομικοί κύκλοι, ευθύνες και ηθική των εταιρειών κ.ά. Η προσέγγιση αυτή, πρωτότυπη σε σχέση με τις ώς τώρα υπάρχουσες εργασίες, χαρακτηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί άφθονες μελέτες περιπτώσεων και πλήθος αυθεντικών τεκμηρίων.

Ο τόμος περιλαμβάνει ξεχωριστά πλαίσια με υποστηρικτικό υλικό, βιβλιογραφία, ευρετήρια ονομάτων και εννοιών, γλωσσάριο, πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.

Για δημοσιογράφους