Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-339-6
33.92€ 25.44€
Διαστάσεις
21X14
Σελίδες
606
Έκδοση
2006
Εύδοξος
15502

Οι μελέτες που παρουσιάζονται σ’ αυτό τον τόμο θέτουν σε αμφισβήτηση την τρέχουσα ηγεμονική αντίληψη στην οποία στηρίζεται η σεξουαλική καταπίεση στις δυτικές τουλάχιστον κοινωνίες.

 

Η παρούσα ανθολογία περιλαμβάνει κείμενα τα οποία αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή των θεωριών για την κοινωνική κατασκευή της σεξουαλικότητας από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Η θεωρητική αυτή συζήτηση, δεν έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα παρά μόνον αποσπασματικά, πράγμα που οφείλεται στην απαξίωση της σεξουαλικότητας ως έγκυρου πεδίου μελέτης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ταυτόχρονα, η έκρηξη ενός τρέχοντος Λόγου για τη σεξουαλικότητα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος εστιάζεται στον εντοπισμό, στην αποκάλυψη και στη διερεύνηση σεξουαλικών «παράδοξων», «δυσλειτουργιών» και «παρεκκλίσεων». Ο κανονιστικός αυτός Λόγος συνδέεται με την καταξίωση των «ψυχολογικών» ερμηνειών ως μόνων νόμιμων προσεγγίσεων της σεξουαλικότητας.

Ωστόσο, την τελευταία περίπου δεκαετία έχουν υπάρξει μελέτες από το χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας οι οποίες έχουν ως κύριο θέμα τους τη σεξουαλικότητα, την οποία και μελετούν από τη θεωρητική οπτική της κοινωνικής κατασκευής. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την προνομιακή θέση του φύλου όχι μόνον ως πεδίου μελέτης αλλά και ως αναλυτικού εργαλείου των ανθρωπολογικών ερευνών της ελληνικής κοινωνίας. Οι νεότερες έρευνες της σεξουαλικότητας, ενώ διερευνούν κι εκείνες το φύλο, αναδεικνύουν τη σεξουαλικότητα ως κύριο πεδίο μελέτης ή ως προνομιακή οπτική διερεύνησης του φύλου.

Η ανθολογία αυτή –καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από τη σχέση βιολογικού και κοινωνικού φύλου μέχρι τα φαινόμενα της «τελετουργικής ομοφυλοφιλίας, της διεμφυλικότητας ή της πορνείας– επιχειρεί να αποτυπώσει τους θεωρητικούς σταθμούς της μελέτης της σεξουαλικότητας, οι οποίοι αποτελούν τη βάση παραγωγής των ήδη υπαρχουσών και μελλοντικών μελετών. Στα κείμενα που ανθολογούνται εδώ διαφαίνεται, περισσότερο ή λιγότερο, η θέση ότι η κοινωνική θεωρία της σεξουαλικότητας, όπως κάθε θεωρία, ενέχει πολιτικά κίνητρα, αποτελεί «τη διανοητική όψη συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων».

Για δημοσιογράφους