Κεντρική / Η Ρωσία απέναντι στα Βαλκάνια
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-443-5
23.32€ 17.49€
Διαστάσεις
21Χ14
Σελίδες
399
Έκδοση
2009
Εύδοξος
15426

Στο βιβλίο αυτό εξετάζεται η ιστορία της Ρωσίας και των σχέσεών της με τα Βαλκάνια στην οργανική συνάφειά της με την ευρωπαϊκή ιστορία, μακριά επομένως από οριενταλιστικές θεωρήσεις.

 

Το ελληνικό κοινό συχνά αγνοεί τη ρωσική ιστορία ή την προσλαμβάνει μέσα από στερεότυπα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ακόμη, ογνωστός μύθος της «ανεξάρτητης ρωσικής ψυχής» καθιστά διαχρονικά τη Ρωσία στα μάτια των Ελλήνων και λοιπών Ευρωπαίων μια χώρα μυστηριώδη, εν μέρει εξωτική και εν μέρει ευρωπαϊκή/δυτική.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια επαναπροσέγγιση της ρωσικής ιστορίας ως οργανικά ενταγμένης στην πυρήνα της ευρωπαϊκής ιστορίας και προτάσσεται η ανάγκη να απομακρυνθεί η μελέτη της από οριενταλιστικές θεωρήσεις. Εξετάζεται ο ρωσικός εθνικιστικός λόγος κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα‧ πιο συγκεκριμένα μελετάται ο σλαβισμός και τα διάφορα αφηγήματα περί ρωσικής ταυτότητας που προκύπτουν από αυτόν σε συνδυασμό με τη ρωσική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων και της λεγόμενης Οθωμανικής Ανατολής. Η προσέγγιση αυτή γεφυρώνει τη διχοτομία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και ερευνά το λεπτό για την εποχή πρόβλημα του συσχετισμού μεταξύ αυτοκρατορίας και έθνους.

 

 

Για δημοσιογράφους