Κεντρική / Εθνικοί και Χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας
Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-082-6
18.02€ 13.52€
Διαστάσεις
21X14
Σελίδες
221
Έκδοση
1995
Εύδοξος
15377

Ως αγνωστικιστής δεν μπορώ να μοιραστώ την άποψη εκείνων που βλέπουν το θρίαμβο του χριστιανισμού ως το θείο συμβάν προς το οποίο κινήθηκε όλη η δημιουργία. Ούτε όμως μπορώ να τον θεωρήσω ως τον αφανισμό της λάμψης του ελληνισμού από εκείνο το οποίο ο Πρόκλος αποκάλεσε «βαρβαρική θεοσοφία».

 

Η αντίθεση επίγειου και ουράνιου κόσμου και η διχοτόμηση σώματος και ψυχής βρίσκονταν ήδη στο κέντρο του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού της κλασικής περιόδου. Ωστόσο η απαξίωση της «ύλης» ως πηγής του κακού και η συνακόλουθη εχθρότητα προς το σώμα εκδηλώνονται ευρύτατα στην ύστερη αρχαιότητα και ειδικότερα στους χρόνους από την ανάρρηση του Μάρκου Αυρηλίου ώς τη θρησκευτική μεταστροφή του Κωνσταντίνου.

Αυτή την «εποχή αγωνίας» κατά την οποία η άκρα υλική και ηθική ανασφάλεια στρέφει τους ανθρώπους στην αναζήτηση του θεού, παρουσιάζει ο καθηγητής και συγγραφέας του κλασικού έργου Οι Έλληνες και το παράλογο E.R. Dodds μέσα από το έργο των πρωταγωνιστών της. Εξετάζοντας πρώτα τις γενικές αντιλήψεις για τον κόσμο και την ανθρώπινη κατάσταση, στρέφεται στη συνέχεια σε ορισμένες χαρακτηριστικές μορφές θρησκευτικής εμπειρίας –ασκητισμός, δαιμονική κατοχή, μυστική ένωση, έκσταση, προφητεία– και ολοκληρώνει τη ρηξικέλευθη μελέτη του με μια αναφορά στις διαδοχικές φάσεις του διαλόγου «εθνικών» και χριστιανών, που καταγράφονται στις μαρτυρίες της εποχής.

Για δημοσιογράφους