Κεντρική / Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-828-0
39.22€ 29.42€
Διαστάσεις
24X17
Σελίδες
664
Έκδοση
2019
Εύδοξος
86198891

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες ναυλαγορές, αποτελούν ένα συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης. Είναι πολύπλοκοι οργανισμοί που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα σύνθετο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο δεν έχει γεωγραφικά όρια. Ο παγκοσμιοποιημένος κλάδος της ναυτιλίας, αν και συντηρητικός στη συγκρότηση και στα δομικά χαρακτηριστικά του, προσαρμόζεται με εντυπωσιακό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις. Διαφορετικότητα, ψηφιοποίηση, blockchain, νέες στρατηγικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη, δικτύωση, ανθεκτικότητα, ευελιξία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη, είναι μερικές από τις έννοιες που απασχολούν την ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στόχος του βιβλίου είναι να παρέχει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το πλαίσιο για την κατανόηση της επίδρασης που ασκούν τα παραπάνω στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

Το βιβλίο εξετάζει τη ναυτιλιακή επιχείρηση σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο κινείται, αναλύει τις λειτουργίες της, την οργάνωσή της και τους παράγοντες που την προσδιορίζουν, καθώς και την τμηματοποίησή της, ενώ αναπτύσσει θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της, τη διοίκηση ασφάλειας, την εξωτερική ανάθεση λειτουργιών και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το θεωρητικό πλαίσιο συμπληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, γιατί όχι μόνο αποτελούν την αγορά με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά, επιπλέον, σε αυτήν δραστηριοποιούνται με απόλυτη επιτυχία οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις.

Η ύλη της τρίτης έκδοσης του βιβλίου έχει επεκταθεί για να ενσωματώσει προσεγγίσεις και πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις αγορές της ναυτιλίας τακτικών γραμμών. Παράλληλα, νέες ενότητες έχουν προστεθεί προκειμένου να καλυφθούν οι πλέον πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Επιδίωξη είναι όλες οι ενότητες του βιβλίου να αναπτύσσονται θεωρητικά και να εμπλουτίζονται με παραδείγματα και πρακτικές αναφορές με τρόπο που ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης.

Για δημοσιογράφους