Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Τρίτη έκδοση εμπλουτισμένη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ISBN ΕΝΤΥΠΟ
978-960-221-828-0
Διαστάσεις
24X17
Τρέχουσα Έκδοση
2019
Σελίδες
664
Εύδοξος

Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Τρίτη έκδοση εμπλουτισμένη

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΧΙΚΗ
39.22€
25%
ΤΕΛΙΚΗ
29.42€
* ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αγορές άνω των 50€ (εντός Ελλάδος)

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στις παγκόσμιες ναυλαγορές, αποτελούν ένα συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης. Είναι πολύπλοκοι οργανισμοί που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα σύνθετο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο δεν έχει γεωγραφικά όρια. Ο παγκοσμιοποιημένος κλάδος της ναυτιλίας, αν και συντηρητικός στη συγκρότηση και στα δομικά χαρακτηριστικά του, προσαρμόζεται με εντυπωσιακό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις. Διαφορετικότητα, ψηφιοποίηση, blockchain, νέες στρατηγικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη, δικτύωση, ανθεκτικότητα, ευελιξία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη, είναι μερικές από τις έννοιες που απασχολούν την ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στόχος του βιβλίου είναι να παρέχει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το πλαίσιο για την κατανόηση της επίδρασης που ασκούν τα παραπάνω στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων.

 

Το βιβλίο εξετάζει τη ναυτιλιακή επιχείρηση σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο κινείται, αναλύει τις λειτουργίες της, την οργάνωσή της και τους παράγοντες που την προσδιορίζουν, καθώς και την τμηματοποίησή της, ενώ αναπτύσσει θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της, τη διοίκηση ασφάλειας, την εξωτερική ανάθεση λειτουργιών και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το θεωρητικό πλαίσιο συμπληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, γιατί όχι μόνο αποτελούν την αγορά με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά, επιπλέον, σε αυτήν δραστηριοποιούνται με απόλυτη επιτυχία οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις. Η ύλη της τρίτης έκδοσης του βιβλίου έχει επεκταθεί για να ενσωματώσει προσεγγίσεις και πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις αγορές της ναυτιλίας τακτικών γραμμών. Παράλληλα, νέες ενότητες έχουν προστεθεί προκειμένου να καλυφθούν οι πλέον πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Επιδίωξη είναι όλες οι ενότητες του βιβλίου να αναπτύσσονται θεωρητικά και να εμπλουτίζονται με παραδείγματα και πρακτικές αναφορές με τρόπο που ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης.
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει συμμετάσχει, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, είτε ως ερευνητής, στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της ναυτιλίας. Την περίοδο 2015-2017 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί τόσο σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, όπως τα Maritime Policy and Management, Marine Policy, Business History, International Human Resources Management. Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο Management of Shipping Companies (2018) Έχει επίσης δημοσιεύσει σε συνεργασία με την Τζελίνα Χαρλαύτη, Ευπόμπη: Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές (2004), Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική (2007) και Leadership inWorld Shipping. Greek Family Firms in International Business (2009). Μαζί με τους Μ. Λεκάκου, Θ. Πάλλη, Θ. Συριόπουλο και Γ. Τσαμουργκέλη, Ελληνική ναυτιλία, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (2008), και μαζί με τις Τζ. Χαρλαύτη και Ε. Θανοπούλου, Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας. Μελέτες (2009).