Κεντρική / Από τους εμπόρους στις πολυεθνικές
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-409-1
37.10€ 27.83€
Διαστάσεις
24Χ17
Σελίδες
587
Έκδοση
2008
Εύδοξος
15354

Το βιβλίο ενδιαφέρεται για την εξέλιξη μιας σημαντικής συνιστώσας της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών – των πολυεθνικών εμπορικών εταιρειών και εξετάζει την εξέλιξή τους από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Βραβείο Wadsworth Prize for Business History
Βραβείο Newcomen-Harvard Book Award

 

Η παρούσα μελέτη έχει τρεις κύριους στόχους: Ο πρώτος είναι να καταδείξει διαχρονικά τις διαστάσεις, τις λειτουργίες και τη λογική των πολυεθνικών εμπορικών εταιρειών που έδρευαν στη Βρετανία. Αναζητείται η καταγωγή τους στον 18ο και τον 19ο αιώνα, αν και το μεγάλο μέρος της νέας έρευνας αναφέρεται στον 20ό αιώνα. Πράγματι, ένα κεντρικό επιχείρημα είναι ότι όχι μόνον οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες δεν έπαψαν να αναπτύσσονται –ή να είναι σημαντικές– την εποχή του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά η εξέλιξή τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο δεύτερος στόχος είναι να εξετάσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές των βρετανικών εμπορικών εταιρειών διαχρονικά. Ιδιαίτερα, επιδιώκει να προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες προχώρησαν στην κάθετη ολοκλήρωση και τη διαφοροποίηση, αλλά και τις συνέπειες αυτών των στρατηγικών. Η εξελικτική προσέγγιση που υιοθετείται εδώ μας επιτρέπει να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία «επανίδρυσης» (reinvention) σε έναν μακροχρόνιο ορίζοντα.

Ο τρίτος στόχος είναι να επισημάνει τη φύση των διακριτικών ικανοτήτων ή δυνατοτήτων από τις οποίες οι βρετανικές εμπορικές εταιρείες άντλησαν συγκριτικά πλεονεκτήματα, που τους επέτρεψαν να λειτουργούν και, σε αρκετές περιπτώσεις, να επιβιώνουν σε έναν κόσμο που άλλαξε ριζικά και συγκλονιζόταν από ισχυρούς κραδασμούς στη διαδρομή του χρόνου.

Για δημοσιογράφους