Διαστάσεις
21Χ14
Σελίδες
639
Έκδοση
1998

Η πρωτότυπη και διεξοδική αυτή μελέτη επιτρέπει τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα και τις πρώτες γόνιμες ερμηνείες και περαιτέρω υποθέσεις εργασίας γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του εθνικισμού και της ανάπτυξης όπως εμφανίζονται συνυφασμένα στο ευαίσθητο πεδίο των ελληνοβαλκανικών σχέσεων.

 

Η μελέτη αυτή έχει διπλό προσανατολισμό. Από τη μια, εξετάζει το φαινόμενο της ξενοφοβίας, ανιχνεύοντας την «ετερότητα», δηλαδή την παρουσία του «άλλου»-«ξένου» στις συλλογικές παραστάσεις και αντιλήψεις, και περιγράφοντας συστηματικά τις στάσεις του πληθυσμού απέναντι στους «ξένους» που προέρχονται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Από την άλλη, διερευνά την αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή της Μακεδονίας, εστιάζοντας στις οικονομικές σχέσεις της με τις βαλκανικές και ανατολικές χώρες και στη συνάντηση του πληθυσμού με τους «άλλους»-«ξένους» στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.

Από μεθοδολογική άποψη η εργασία αυτή υπήρξε μια πρόκληση, καθώς χρειάστηκε να συνδυαστούν τρία διαφορετικά επίπεδα εμπειρικής παρατήρησης και διερεύνησης: 1) μία κοινωνική έρευνα μεγάλης κλίμακας στον γενικό πληθυσμό της Μακεδονίας, 2) μία έρευνα ποιοτικού τύπου σε ομάδες πληροφορητών (εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, εκπροσώπους δημοσίων και επαγγελματικών φορέων, αναπτυξιακών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων), και 3) μία ανθρωπολογική έρευνα σε περιοχή της Μακεδονίας με ιδιαίτερη εθνοτική και πολιτισμική ταυτότητα και οργάνωση της καθημερινής ζωής.

Για δημοσιογράφους