Κοινωνικοχωρικές σχέσεις, αναπαραστάσεις και πολιτικές της διαφοράς

Η μουσουλμανική μειονότητα και οι Πομάκοι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ISBN ΕΝΤΥΠΟ
978-960-221-827-3
Διαστάσεις
24x17
Τρέχουσα Έκδοση
2019
Σελίδες
488
Εύδοξος

Κοινωνικοχωρικές σχέσεις, αναπαραστάσεις και πολιτικές της διαφοράς

Η μουσουλμανική μειονότητα και οι Πομάκοι

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΧΙΚΗ
26.50€
25%
ΤΕΛΙΚΗ
19.88€
* ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αγορές άνω των 50€ (εντός Ελλάδος)

Μια κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και ανθρωπογεωγραφική έρευνα για τις εθνογενετικές διαδικασίες στη νότια Βαλκανική και την ανάδυση των εθνών-κρατών αλλά και των μειονοτήτων μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

 

Βασικά θέματα όπως οι εθνοπολιτισμικές διαφορές στο μωσαϊκό των μουσουλμανικών πληθυσμών της Θράκης, η κοινωνικοχωρική συγκρότηση και οι ανισότητες των μειονοτικών οικισμών (Τούρκων, Πομάκων, Ρομά) σε σχέση με τους χριστιανικούς, οι πολιτικές της εθνοτικής και πολιτισμικής διαφοράς σε βάρος των μουσουλμάνων και ιδιαίτερα των Πομάκων, οι πρακτικές και οι λόγοι των αρχών σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης και θεσμικής αντιπροσώπευσης (π.χ. μουφτής) στα πλαίσια τριών εθνικών ιστοριών (Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρίας) αναλύονται διεξοδικά, με φόντο τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές και ιδεολογικο-πολιτισμικές μεταβολές που αντιμετωπίζουν την τελευταία τριακονταετία οι κοινότητες των Πομάκων αλλά και των άλλων εθνοτικών ομάδων της μειονότητας μέσα στη διαλεκτική του τοπικού και του παγκόσμιου: αλλαγές στην οικιακή ομάδα-οικογένεια, στο σύστημα γαμηλιακών ανταλλαγών, στις πολιτικές στάσεις και τη συγκρότηση του πολιτικού πεδίου, στην εκπαίδευση και τις πολλαπλές ταυτότητες ως διακύβευμα μεταξύ κεντρικών φορέων εξουσίας (κράτος, Τουρκία), στην κοινωνική συναλλαγή μέσα σε διαδικασίες μετάβασης-ενσωμάτωσης. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, η μελέτη επιχειρεί να συνθέσει ισορροπημένα τόσο τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθοδολογίες έρευνας όσο και τις μικρο- και μακρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του πολυσύνθετου αυτού πεδίου.
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος  είναι κοινωνιολόγος-ανθρωπολόγος (Dipl. Soc. UCL Be., Dipl. Anthropo. UCL Be., DEA Anthropo. EHESS-Paris. Doct. Soc. UCL Be), αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του χώρου». Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αστικού και του ύπαιθρου χώρου, την κοινωνικοχωρική ανάλυση με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τον κοινωνικό διαχωρισμό και την ανισότητα στην πόλη, τις εθνοπολιτισμικές ταυτότητες (Ρομά) και τις έμφυλες, μεταναστευτικές και θρησκευτικές μειονότητες (Ισλάμ). Έχει ασχοληθεί και ασχολείται ερευνητικά με την Κοινωνιολογία των χωρικών πολιτικών και παρεμβάσεων α) σε αστική και πολεοδομική κλίμακα: χωροθετήσεις «ευαίσθητων» δραστηριοτήτων (π.χ. οίκοι ανοχής, κέντρα απεξάρτησης), εξευγενισμός και κοινωνικές επιπτώσεις, χωροθετήσεις εμπορικών λειτουργιών μεγάλης κλίμακας και αλληλεπίδραση με την πόλη και την τουριστική δυναμική, και β) σε χωροταξική κλίμακα και σε επίπεδο ανάπτυξης: ειδικές-οχλούσες χωροθετήσεις (π.χ. ΧΥΤΑ), περιβάλλον και φαινόμενα συλλογικών κινητοποιήσεων (ΝΙΜΒΥ) και διεκδίκησης συμμετοχικού σχεδιασμού. Πραγματοποίησε εκτεταμένες κοινωνικο-ανθρωπολογικές έρευνες στην ορεινή ζώνη και στην πόλη της Ξάνθης, στην Αθήνα (κεντρικές περιοχές) και στην Θεσσαλονίκη. Διδάσκει κοινωνιολογία της πόλης και της υπαίθρου, πολιτισμική γεωγραφία και ανθρωπολογία του χώρου, ερευνητική μεθοδολογία, κοινωνική χαρτογραφία και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις κοινωνικοχωρικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα ανωτέρω ερευνητικά πεδία. Είναι συν-συγγραφέας με τον Ε. Παπαδημητρίου του βιβλίου Περιβαλλοντική ανισότητα, χώρος, πολιτισμικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές (2018).