Κεντρική / Έρευνα στην αρχιτεκτονική
Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός
Έντυπο βιβλίο
ISSN 1791-1273
26.50€ 19.88€
Διαστάσεις
24Χ20
Σελίδες
414
Έκδοση
2007

H ετήσια περιοδική έκδοση Έρευνα στην αρχιτεκτονική. Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός έχει ως κύριο στόχο τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατεύθυνσης «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

 

Υπεύθυνος συντακτικής ομάδας: Γιώργος Παρμενίδης

Συντακτική ομάδα: Γιάννης Βενέρης, Βασίλης Γκανιάτσας, Ευάγγελος Ευαγγελινός, Ηλίας Ζαχαρόπουλος, Κατερίνα Ιεροδιακόνου, Ελένη Καλαφάτη, Μανόλης Κορρές, Αριστοφάνης Κουτούγκος, Νικόλαος Λάσκαρης, Γιάννης Λιακατάς, Αριστείδης Μπαλτάς, Κώστας Μωραΐτης, Βάνα Ξένου, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Γιάννης Πεπονής, Βασιλική Πετρίδου, Αναστασία Πεχλιβανίδου, Ελένη Πορτάλιου, Γιούλη Ράπτη, Σταύρος Σταυρίδης, Παναγιώτης Τουλιάτος, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Επιστημονική επιμέλεια, σχεδιασμός έκδοσης: Γιώργος Μαρνελάκης

 

Φιλοδοξία μας είναι η Έρευνα στην αρχιτεκτονική να αναδειχθεί ως ένας ευρύτερος πυρήνας συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, με τη συμβολή δημοσιεύσεων από ερευνητές και ερευνήτριες του αρχιτεκτονικού χώρου.

Για την κατανόηση του γνωστικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται αυτή η περιοδική έκδοση παρατίθεται μια συνοπτική περιγραφή της αντίστοιχης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ.

Η κατεύθυνση «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» (Συνεργασία Τομέων Ι, ΙΙΙ, ΙV της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Σχολών Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.) έχει ως σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος, διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Τα μαθήματα του προγράμματος, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση στη γνωσιολογία της αρχιτεκτονικής, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αναφέρονται σε μεθοδολογικά ζητήματα έρευνας, όταν η ίδια η αρχιτεκτονική αποτελεί το αντικείμενο έρευνας. Τα κατ’ επιλογή μαθήματα χαρακτηρίζονται αφενός από την παροχή εννοιολογικών εργαλείων για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και αφετέρου, ανάλογα με το συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο αναφέρονται, παρέχουν λογικές για το σχεδιασμό. Για τη σαφήνεια του εκπαιδευτικού στόχου, τα κατ’ επιλογή μαθήματα οργανώνονται σε τρεις γνωσιολογικές κατηγορίες:

α. Η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής γνώσης σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνική παραγωγή: η διαμόρφωση μεθόδων για τη διερεύνηση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής μέσα από την θεωρητική, ιστορική και κοινωνική προσέγγιση.

β. Η εμβάθυνση στην αρχιτεκτονική γνώση σε σχέση με εννοιολογικά σχήματα οργάνωσης και διαχείρισης της γνώσης: η συστηματική νοηματοδότηση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής με εμβαθύνσεις σε γνωστικά αντικείμενα μέσα από τη γνωσιοθεωρία, την αντίληψη, την τυπολογία και την ερμηνευτική.

γ. Η παράσταση της αρχιτεκτονικής γνώσης σε σχέση με λογικές πειθαρχίες που δομούν το χώρο, όπως η επικοινωνία, η πληροφορική και η τεχνολογία.

Οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν τον τρόπο οργάνωσης των άρθρων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, και αποτελούν ένα θεματικό πλαίσιο για όσους και όσες θα ήθελαν να προτείνουν προς δημοσίευση τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην αρχιτεκτονική.

Τα περιεχόμενα του πρώτου τεύχος περιλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος από την αρχή λειτουργίας του, ένα υλικό που κατ’ εξοχήν οφείλει να δημοσιοποιηθεί, τόσο για τη διασφάλιση και προώθηση της πρωτοτυπίας του, όσο και για την επιστημονική ανταλλαγή απόψεων.

Για δημοσιογράφους