Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 1

Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος-18ος αιώνας
Μετάφραση: Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος
Επιμέλεια: Άννυ Σπυράκου, Κώστας Λιβιεράτος
Εισαγωγή: Μιχάλης Κοκολάκης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ISBN ΕΝΤΥΠΟ
960-221-142-3
Διαστάσεις
24Χ17 [δεμένο]
Τρέχουσα Έκδοση
1997
ISBN EBOOK
978-960-221-709-2
Σελίδες
559
Εύδοξος

Ιστορία της Ευρώπης, τόμος 1

Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος-18ος αιώνας
Μετάφραση: Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος
Επιμέλεια: Άννυ Σπυράκου, Κώστας Λιβιεράτος
Εισαγωγή: Μιχάλης Κοκολάκης

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΧΙΚΗ
37.10€
25%
ΤΕΛΙΚΗ
27.83€
* ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αγορές άνω των 50€ (εντός Ελλάδος)
EBOOK
20.99€

Η ιστορία της Ευρώπης περνάει μέσα από αλλεπάλληλες ρήξεις και συγκλίσεις: συμμαχίες και πολέμους μεταξύ κρατών, μεταναστεύσεις πληθυσμών, οικονομικοκοινωνικές μεταβολές, θρησκευτικά και πολιτιστικά ρεύματα. Οι τρεις τόμοι της Ιστορίας της Ευρώπης ανασυνθέτουν αυτή την κοινή ιστορία, που παρουσιάζεται σημαδεμένη από αντιθέσεις και συγκρούσεις και στοιχειωμένη από την ιδέα της ενότητας.

 

Aν είναι δύσκολο να χρονολογηθεί η αφετηρία ενός κοινού ευρωπαϊκού κόσμου, οπωσδήποτε η καταρρέουσα Pωμαϊκή Aυτοκρατορία υπήρξε το χωνευτήρι του. Στις αρχές του Mεσαίωνα, η Eυρώπη γεννιέται ήδη διαιρεμένη ανάμεσα στην ανατολική αυτοκρατορία, που θα συνεχιστεί με το Bυζάντιο για μία χιλιετία, και στη δυτική, που καταλύεται από τις μεγάλες μεταναστεύσεις των λαών και δίνει τη θέση της σε πολυάριθμα βαρβαρικά κράτη με ρευστά σύνορα. H κατάτμηση θα παγιωθεί με την οριστική εγκατάσταση και την εδαφική συγκρότηση των λαών, απ' όπου θα προκύψουν μετά τον 14ο αιώνα τα νεωτερικά έθνη-κράτη. Tις απόπειρες ισχυρών ηγεμόνων (από τον Ιουστινιανό και τον Kαρλομάγνο ώς τον Kάρολο Kουίντο) να αποκαταστήσουν τη χαμένη αυτοκρατορική ενότητα θα διαδεχθούν προσπάθειες ενοποίησης της ηπείρου υπό την κυριαρχία ενός έθνους (που αναλαμβάνουν ο Φίλιππος B΄, ο Φερδινάνδος B΄, ο Nαπολέων). Όμως τα ηγεμονικά αυτά εγχειρήματα προσκρούουν πάντα στις αντιστάσεις άλλων λαών και εθνών, που ευνοούν μια ευρωπαϊκή ισορροπία. Παραδόξως ο κατακερματισμός δεν εμποδίζει την ανάδυση, ήδη από τον Mεσαίωνα, μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, θεμελιωμένης από τη μια στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που κληρονομεί στην Eυρώπη την ελληνική σκέψη, τα ρωμαϊκά κρατικά και νομοθετικά πρότυπα και το όραμα μιας οικουμενικής αυτοκρατορίας, από την άλλη στη χριστιανική θρησκεία, που εμφανίζεται μέσω της Eκκλησίας ως συνεκτικό στοιχείο των κοινωνιών. Tην κοινή αυτή ταυτότητα πιστοποιεί μια σειρά εξελίξεων που αγνοούν τα σύνορα: βαρβαρικές εισβολές, συρρίκνωση και κατόπιν διεύρυνση των ανταλλαγών, εκτεταμένες εκχερσώσεις, χωροδεσποτική ζωάρκεια, μετάβαση από τη βιοτεχνία στη βιομηχανία, παποσύνη, ορθοδοξία και αιρέσεις, προτεσταντική μεταρρύθμιση και ρωμαιοκαθολική αντιμεταρρύθμιση, φιλοσοφικές κινήσεις του ουμανισμού και του διαφωτισμού, καλλιτεχνικά ρεύματα της Aναγέννησης, του μπαρόκ και του κλασικισμού, εδραίωση του επιστημονικού πνεύματος, ακτινοβολία των ιδεών της Γαλλικής Eπανάστασης... Δίπλα στην Eυρώπη των κρατών διαμορφώνεται μια Eυρώπη των εμπόρων, των τραπεζιτών, των μοναχών, των καλλιτεχνών ή των λογίων που, στην αυγή πλέον του 19ου αιώνα, ανοίγει τις πόρτες του μέλλοντος.
ΜΙΛΖΑ ΠΙΕΡ
Ο Pierre Milza διδάσκει στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού. Είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ιδρύματος Φρανσουά Μιτεράν. Υπήρξε διευθυντής του Centre d’Histoire de l’Europe au XXe Siècle (CHEVS) στη Fondation Nationale des Sciences Politiques. Έργα του είναι: L’Italie fasciste devant l’opinion française, 1920-1940 (1967), Le fascisme au xxe siècle (μαζί με την Marianne Benteli, 1973), Français et Italiens à la fin du xixe siècle (1981), Le Nouveau Désordre mondial (1983), Les Fascismes (1985), Fascisme français, passé et présent (1987), L’Immigration en France au xxe siècle (μαζί με την Marianne Amar, 1990), Voyage en Ritalie (1993), Le Nogent des Italiens (μαζί με την Marie-Claude Blanc-Chaléard, 1995), Les Relations internationales de 1918 à 1939 (1995), Le Paris des étrangers depuis 1945 (επιμ. μαζί με τον Antoine Marès, 1995), Les Relations internationales. Τόμος 1: De 1945 à 1973 (1996), Les Relations internationales. Τόμος 2: De 1973 à nos jours (1997), Sources de la France au xxe siècle (1997), Mussolini (1999), Verdi et son temps (2001), L'Europe en chemise noire (2002), Napoléon III (2004), L'Année terrible. La guerre franco-prussienne, septembre 1870-mars 1871 (2009), Les Relations internationales de 1871 à 1914 (2009), Les derniers jours de Mussolini (2010), Garibaldi (2012), Conversations Hitler-Mussolini (2013), Pie XII (2014), καθώς και (μαζί με τον Serge Berstein) L’Italie fasciste (1970), L’Italie contemporaine. Des nationalistes aux Européens (1973), Le fascisme italien, 1919-1945 (1980), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 1: 1900-1930 (1990), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 2: 1930-1945 (1991), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 3: 1945-1958 (1991), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 4: 1958-1974 (1992), Histoire, Terminale (1993), Histoire du xxe siècle. Τόμος 1: 1900-1945. La fin du monde européen (1994), Histoire du xxe siècle. Τόμος 2: 1945-1973. Le monde entre guerre et paix (1995), Axes et méthodes de l’histoire politique (1998), L’Allemagne de 1870 à nos jours (1999), Histoire de l’Europe contemporaine (2002), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 5: 1974 à nos jours (2006), Histoire du xxe siècle. Τόμος 3: 1973-1990. La fin du monde bipolaire (2010), Histoire du xxe siècle. Τόμος 4: 1990 à nos jours. Vers le monde nouveau du xxie siècle (2010), Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme (2010).
ΜΠΕΡΣΤΙΝ ΣΕΡΖ
Ο Serge Berstein διδάσκει στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών του Παρισιού. Είναι μέλος των επιστημονικών συμβουλίων του Ιδρύματος Σαρλ Ντεγκώλ και του Ιδρύματος Φρανσουά Μιτεράν. Έργα του είναι: Le 6 février 1934 (1975), Histoire du parti radical. Τόμος 1: La recherche de l’âge d’or, 1919-1926 (1980), Τόμος 2: Crise du radicalisme (1982), Édouard Herriot ou la république en personne (1985), Le Nazisme (1985), Histoire de l’anticommunisme en France. Τόμος 1: 1917-1940 (μαζί με τον Jean-Jacques Becker, 1987), La France des années trente (1988), La France de l’expansion. Τόμος 1: La république gaullienne, 1958-1969 (1989), Victoire et frustrations, 1914-1929 (μαζί με τον Jean-Jacques Becker, 1990), Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au xxe siècle. Pour une histoire politique comparée du monde développé (1992), La république sur le fil. Entretiens avec Jean Lebrun (1998), La démocratie libérale (επιμ., 1998), Les cultures politiques en France (επιμ., 1999), Histoire du gaullisme (2001), L’Histoire de la France politique. Τόμος 3: L’Invention de la démocratie, 1789-1914 (επιμ. μαζί με τον Michel Winock, 2002), L’Histoire de la France politique. Τόμος 4: La République recommencée, 1914 à nos jours (επιμ. μαζί με τον Michel Winock, 2002), Un siècle de radicalisme (2004), Léon Blum (2006), Léon Blum et le socialisme (2010), καθώς και (μαζί με τον Pierre Milza), L’Italie fasciste (1970), L’Italie contemporaine. Des nationalistes aux Européens (1973), Le fascisme italien, 1919-1945 (1980), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 1: 1900-1930 (1990), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 2: 1930-1945 (1991), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 3: 1945-1958 (1991), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 4: 1958-1974 (1992), Histoire, Terminale (1993), Histoire du xxe siècle. Τόμος 1: 1900-1945. La fin du monde européen (1994), Histoire du xxe siècle. Τόμος 2: 1945-1973. Le monde entre guerre et paix (1995), Axes et méthodes de l’histoire politique (1998), L’Allemagne de 1870 à nos jours (1999), Histoire de l’Europe contemporaine (2002), Histoire de la France au xxe siècle. Τόμος 5: 1974 à nos jours (2006), Histoire du xxe siècle. Τόμος 3: 1973-1990. La fin du monde bipolaire (2010), Histoire du xxe siècle. Τόμος 4: 1990 à nos jours. Vers le monde nouveau du xxie siècle (2010), Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme (2010).