Κεντρική / Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Έντυπο βιβλίο
ISBN 978-960-221-375-9
29.68€ 22.26€
Διαστάσεις
24Χ17
Σελίδες
495
Έκδοση
2007
Εύδοξος
15381

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην πορεία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα.

 

Από τη ναυτιλιακή βιβλιογραφία έλειπε μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση της παράδοσης και της συνέχειας της ναυτιλίας τους δύο τελευταίους αιώνες, πάνω στις οποίες να μπορεί να βασιστεί ο ερευνητής για να συνεχίσει την ανασύνθεση της ναυτιλιακής ιστορίας του τόπου μας. Αυτός ο τόμος που είχε εκδοθεί ως λεύκωμα με τον τίτλο Ευπόμπη, μαζί με την Ποντοπόρεια και την Πλωτώ που προηγήθηκαν, ολοκλήρωσε τη σειρά εκδόσεων που προέκυψαν από το επιστημονικό πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν έξι χρόνια το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο με επιστημονικό υπεύθυνο τη Τζελίνα Χαρλαύτη και τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού ερευνητών.

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ελληνική επιχειρηματικότητα στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στους πέντε ωκεανούς, στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των βασικών παραγόντων του δυναμισμού της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη θάλασσα: ο εντοπισμός της συνέχειας και η σηματοδότηση των τομών της ιστορικής πορείας από τη μία, καθώς και οι λόγοι της ανανέωσης και της απογείωσης από την άλλη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ανάλυση κινείται σε τρία επίπεδα. Πρώτον, εξετάζεται διεισδυτικά ο πυρήνας της ναυτιλιακής επιχείρησης και αναλύονται η δομή, η οργάνωση, η επιχειρηματική φιλοσοφία και οι στρατηγικές της. Δεύτερον, αναγνωρίζεται και εξετάζεται η διεθνής διάσταση των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Τρίτον, προσδιορίζεται ο ρόλος και η συμβολή του άμεσου περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο τόμος είναι χωρισμένος σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελείται από πέντε κεφάλαια και αφορά στις γενικότερες εξελίξεις της ελληνικής ναυτιλίας και τις στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Η δεύτερη ενότητα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου, στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε πρωτογενείς πηγές. Περιλαμβάνει τη συνοπτική ανάλυση της πορείας και των στρατηγικών 144 εφοπλιστικών οικογενειών που δραστηριοποιήθηκαν στις διεθνείς ναυλαγορές για περισσότερα από τριάντα χρόνια κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου.

Για δημοσιογράφους