Κεντρική / Η ελευθερία στο νεωτερικό κόσμο
Έντυπο βιβλίο
ISBN 960-221-199-7
21.20€ 15.90€
Διαστάσεις
21Χ14
Σελίδες
216
Έκδοση
2001
Εύδοξος
15400

Σε μια εποχή όπου οι δυσκολίες πραγμάτωσης της ελευθερίας οδηγούν πολλούς στην εγκατάλειψη της επαγγελίας της, τα κείμενα αυτού του βιβλίου έρχονται να συμβάλουν στην κατανόηση του δημοκρατικού προτάγματος της νεωτερικότητας.

 

Τα κείμενα του Άλμπρεχτ Βέλλμερ που παρουσιάζονται σ’ αυτό τον τόμο καλύπτουν μια χρονική περίοδο δέκα χρόνων, κατά την οποία ο συγγραφέας –επίγονος της Σχολής της Φρανκφούρτης και συνδιαμορφωτής της σύγχρονης επικοινωνιακής κριτικής θεωρίας– αποσαφήνισε σταδιακά την προσωπική του πολιτικοφιλοσοφική τοποθέτηση.

Στο πρώτο κείμενο, με τίτλο Μοντέλα ελευθερίας στον νεωτερικό κόσμο, αντιπαραθέτει ατομικιστικές και κοινοτιστικές συλλήψεις της ελευθερίας στη νεότερη εποχή, με τη διαμεσολάβηση της ιδέας του δημοκρατικού κοινωνικού ήθους. Στο δεύτερο κείμενο, με τίτλο Προϋποθέσεις ενός δημοκρατικού πολιτισμού, κάνει έναν απολογισμό της σύγχρονης διαμάχης μεταξύ φιλελεύθερων και κοινοτιστών προσφέροντας μια πρωτότυπη κοινοτιστική ερμηνεία του «φιλελεύθερου πολιτισμού» και επισημαίνοντας μια σειρά από αναγκαίους όρους για την παραπέρα ανάπτυξη (ή και την επιβίωση) του τελευταίου. Το τρίτο κείμενο, με τίτλο Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, αναφέρεται στην ένταση μεταξύ του οικουμενισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του παρτικουλαρισμού των δικαιωμάτων του πολίτη, τόσο στο εσωτερικό ενός ορισμένου κράτους όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου τίθεται το καυτό πρόβλημα της εξάπλωσης των φιλελεύθερων και δημοκρατικών αρχών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος, το τελευταίο κείμενο, με τίτλο Η Χάννα Άρεντ και η επανάσταση, αποτελεί μια προσεκτική προσπάθεια οικειοποίησης του πυρήνα αλήθειας της ρεπουμπλικανικής τοποθέτησης της μεγάλης στοχάστριας σε μια διαδικασιακή αντίληψη περί δημοκρατικού κοινωνικού ήθους.

Για δημοσιογράφους