Το Βυζάντιο μετά το έθνος

Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ISBN ΕΝΤΥΠΟ
978-960-221-441-1
Διαστάσεις
24Χ17
Τρέχουσα Έκδοση
2009
Σελίδες
429
Εύδοξος

Το Βυζάντιο μετά το έθνος

Το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες

ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡΧΙΚΗ
31.80€
25%
ΤΕΛΙΚΗ
23.85€
* ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ αγορές άνω των 50€ (εντός Ελλάδος)

Η μελέτη αυτή είναι μια απόπειρα να εντοπιστεί η επιρροή του αυτοκρατορικού μοντέλου στη διαμόρφωση των εθνικών κρατών στο χώρο των Βαλκανίων, του σχήματος δηλαδή της «συνέχειας των αυτοκρατοριών» πάνω στο σχήμα της «εθνικής συνέχειας».

 

Όταν ο Nikolae Iorga στη δεκαετία του 1930 επέλεγε να προτείνει το ερμηνευτικό σχήμα του Βυζαντίου μετά το Βυζάντιο, σχήμα τόσο αγαπητό και στη νεοελληνική ιστοριογραφία, στην πραγματικότητα «διόρθωνε» κάποια προβληματικά σημεία του ρουμανικού εθνικού παρελθόντος σε σχέση με τους Σλάβους. Η θέση όμως για τη συνέχεια μεταξύ Βυζαντινής και Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γιατί αυτό συνεπάγεται το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, αποτέλεσε τη βάση για να διατυπωθούν αποκλίνουσες αφηγήσεις σε πολλές βαλκανικές ιστοριογραφίες ήδη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα – αποκλίνουσες συγκριτικά με το σχήμα συνέχειας που είχαν διαμορφώσει, με πολύ κόπο είναι αλήθεια, οι κύριοι εκπρόσωποι του εκάστοτε εθνικού ιστοριογραφικού κανόνα. Στο πεδίο της ιστοριογραφίας λοιπόν, οι αντίπαλοι βαλκανικοί εθνικισμοί που αναδύθηκαν μέσα από τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας οδηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, σ’ έναν πόλεμο ερμηνειών για το τι υπήρξε το Βυζάντιο και σε διαφορετικές, αλλά πάντα αμφίθυμες, στάσεις υιοθέτησης/απόρριψης του αυτοκρατορικού μοντέλου. Στο Βυζάντιο μετά το Έθνος ο Δημήτρης Σταματόπουλος επιχειρεί για πρώτη φορά μια συστηματική σύγκριση μεταξύ των κυρίαρχων εθνικών ιστοριογραφικών παραδειγμάτων και «αποκλίσεων» που επεξεργάστηκαν Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Τούρκοι και Ρώσοι διανοούμενοι με αναφορά στην πολύσημη κληρονομιά του Βυζαντίου. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή εξετάζει τι αντιπροσωπεύει το Βυζάντιο για τους συγκεκριμένους λογίους του 19ου και του 20ού  αιώνα και με ποιον ειδικό τρόπο η αντίληψή τους αυτή σχετίζεται με τη διαχείριση του αυτοκρατορικού μοντέλου‧ εάν υπήρχε διαφορετική πρόσληψη του βυζαντινού μεσαίωνα στο ελλαδικό κέντρο σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη‧ πώς προσέλαβαν οι βαλκάνιοι εθνικιστές του 19ου αιώνα και οι λόγιοι της Ρωσίας το Βυζάντιο και πώς αντιστοίχως επινόησαν τον δικό τους μεσαίωνα (και κατά συνέπεια τη δική τους αρχαιότητα)‧ τέλος, το κεντρικό ερώτημα, εάν υπάρχουν συνέχειες ή ασυνέχειες σε αυτούς τους τρόπους πρόσληψης και ιδεολογικής χρήσης του παρελθόντος.  

Έγραψαν για το βιβλίοΟ Δημήτρης Σταματόπουλος, μέσα από μια μεγάλη έρευνα που περιλαμβάνει ένα κύκλο ξεχασμένων ιστορικών και διανοουμένων του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού, ανοίγει ένα νέο παράθυρο στις συζητήσεις και στις διαφωνίες μέσα από τις οποίες συγκροτήθηκε και παγιώθηκε η εικόνα που έχουμε σήμερα για το εθνικό παρελθόν, και όχι μόνο το ελληνικό [...] Το βιβλίο αυτό δεν αναφέρεται μόνο σε κείμενα, αλλά επίσης στα δίκτυα των διανοουμένων αυτών και στις διαδρομές τους, στις συγκλίσεις και στις αποκλίσεις τους, στις εθνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια του βίου τους. Παράδειγμα συγκριτικής ιστορίας και ώριμος καρπός μεταεθνικής ιστοριογραφίας.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Το Βήμα

1 από 2


Η μελέτη του Σταματόπουλου δεν είναι μια ιστορία των ιδεών. Αν και ο συγγραφέας συζητά θέματα επιρροών και ένταξης των υπό εξέταση λογίων και ιστορικών σε ευρύτερα ευρωπαϊκά θεωρητικά ρεύματα, επιλέγει να πραγματευτεί το θέμα του διερευνώντας την σχέση μεταξύ εθνικών αφηγημάτων και πολιτικών προταγμάτων, και φωτίζει τις προτεραιότητες εκάστου έθνους όταν ερχόταν αντιμέτωπο με τα πολιτικά αιτούμενα των αντίπαλων εθνικισμών.

ΑΝΤΑ ΔΙΑΛΛΑ, Η Αυγή
2 από 2
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δημήτρης Σταματόπουλος γεννήθηκε το 1969 στην Τερπνή Σερρών. Σπούδασε ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του. Έγινε επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει διατελέσει υπότροφος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton (ΗΠΑ), καθώς και του Βουλγαρικού κράτους για τη διεκπεραίωση έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκκλησία και Οικογένεια στα Βαλκάνια». Τα γενικότερα ενδιαφέροντά του στρέφονται στις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής και ιδιαίτερα στην ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών στο χώρο των Βαλκανίων, με έμφαση στην ύστερη οθωμανική περίοδο. Έργα του είναι: Εκβιομηχάνιση και εξουσιαστική στρατηγική στην Ελλάδα (1989), Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (2003), Οριενταλισμός στα όρια. Από τα Οθωμανικά Βαλκάνια στη σύγχρονη Μέση Ανατολή (επιμ. μαζί με την Φωτεινή Τσιμπιρίδου, 2008), Το Βυζάντιο μετά το έθνος (2009).