Υποβολή χειρογράφου

Στις εκδόσεις Αλεξάνδρεια δεχόμαστε προς αξιολόγηση για πιθανή έκδοση έργα μυθοπλασίας για ενηλίκους και μελέτες/δοκίμια.

Μπορείτε να υποβάλετε την εκδοτική σας πρόταση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση submissions@alexandria-publ.gr, αναγράφοντας στο θέμα ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μαζί με την εκδοτική πρόταση θα πρέπει να αναφέρετε το είδος του έργου και τον αριθμό λέξεων και να συμπεριλάβετε μία περίληψη του έργου και ένα σύντομο βιογραφικό με στοιχεία επικοινωνίας.

Οι προτάσεις θα εξετάζονται από το εκδοτικό τμήμα σε διάστημα περίπου τριών μηνών. Αν δεν λάβετε απάντηση εντός αυτού του διαστήματος, παρακαλούμε θεωρήστε πως η πρότασή σας έχει απορριφθεί.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εκδοτικό μας οίκο για να εμπιστευτείτε το έργο σας.

Εκδοτικό τμήμα