Παρουσίαση του βιβλίου ΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Ημ/νία εκδήλωσης 24-06-2024
Εµπορικό Επιµελητήριο Λασιθίου

Το βιβλιοπωλείο γραφή και οι εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ σας προσκαλούν σε µια βραδιά γνωριµίας µε τον ιστορικό και συγγραφέα Μενέλαο Χαραλαµπίδη 

µε αφορµή την έκδοση του βιβλίου του

ΟΙ ∆ΩΣΙΛΟΓΟΙ Ένοπλη, πολιτική και οικονοµική συνεργασία στα χρόνια της Κατοχής

τη ∆ευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 στις 7:30 µ.µ. στο Εµπορικό Επιµελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης