ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Manchester και διευθυντής του εκεί Κέντρου Αριστείας Jean Monnet. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Negotiating the New Europe (2002), From Marginalization to Membership. Romania and the European Union (μαζί με τον David Phinnemore, 2008) και The Limits of Europeanisation. Reform Capacity and Policy Conflict in Greece (μαζί με τον Kevin Featherstone, 2008). Έχει επίσης δημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή περιοδικά για θέματα ελληνικής πολιτικής και ευρωβαλκανικών σχέσεων.
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ