ΟΛΝΤΡΙΤΖ ΝΤΑΡΕΝ

Ο Darren Oldridge διδάσκει ιστορία στο University College Worcester. Είναι ειδικός στη θρησκευτική ιστορία της πρώιμης νεωτερικής εποχής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεπιστημονική μελέτη της μαγείας και του κακού και τη μεταχείρισή τους στη θεολογία, την ποίηση και τον κινηματογράφο. Έργα του είναι: Religion and Society in Early Stuart England (1998), The Devil. In Tudor and Stuart England (2002), Strange Histories (2004), The Witchcraft Reader (επιμ., 2008), The Devil. Α Very Short Introduction (2012).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ