ΚΑΝΤΣΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Η Βενετία Καντσά είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τις ερωτικές σχέσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, τη μητρότητα και τις νέες μορφές γονεϊκότητας, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τους τρόπους συγκρότησης της συγγένειας σε πλαίσια κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνονται, επίσης, ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της συγγένειας στην ανθρωπολογία, επιστημολογίας και μεθοδολογίας του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες και πολιτικών της σεξουαλικότητας. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους και τα βιβλία Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες (2010), Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (επιμ. μαζί με τους Β. Μουτάφη και Ε. Παπαταξιάρχη, 2010), Language and Sexuality (Through and Beyond) Gender (επιμ. μαζί με τους C. Canakis και K. Yannakopoulos, 2010), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και την ιστορία (επιμ. μαζί με τους Β. Μουτάφη και Ε. Παπαταξιάρχη, 2011).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ