ΙΝΑΛΤΖΙΚ ΧΑΛΙΛ

Ο Halil İnalcık γεννήθηκε το 1916 στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του με αντικείμενο το Βουλγαρικό ζήτημα στην ύστερη Οθωμανική Aυτοκρατορία. Το 1952 έγινε καθηγητής οθωμανικής και τουρκικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και σε διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια, κυρίως δε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο από το 1972 μέχρι το 1993. Τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην Τουρκία και ίδρυσε το Tμήμα Iστορίας του Πανεπιστημίου Bilkent, στη βιβλιοθήκη του οποίου δώρισε μια πολύτιμη συλλογή υλικών για την οθωμανική ιστορία. Υπήρξε πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου Μελετών για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και ένας από τους βασικούς συντάκτες της Εγκυκλοπαίδειας του Ισλάμ. Έργα του είναι: [στα αγγλικά] The Policy of Mehmed II toward the Greek Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City (1968), Capital Formation in the Ottoman Empire (1969), Ottoman Policy and Administration in Cyprus after the Conquest (1969), History of the Ottoman Empire. Classical Age, 1300-1600 (1973), The Ottoman Empire. Conquest, Organization and Economy (1978), Studies in Ottoman Social and Economic History (1985), The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and Society (1993), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, 2 τόμοι (επιμ. μαζί με τον Donald Quataert, 1994), From Empire to Republic. Essays on Ottoman and Turkish Social History (1995), Sources and Studies on the Ottoman Black Sea. The Customs Register of Caffa, 1487-1490 (1996), Essays in Ottoman History (1998)‧ [στα τουρκικά] Hicrî 835 tarihli Sûret-i defter-i sancak-i Arvanid (1954), Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar (1954), Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (2000), Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600 (επιμ. μαζί με τον Donald Quataert, 2001), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, 1300-1600 (2003), Şair ve Patron (2003), Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1600-1914 (επιμ. μαζί με τον Donald Quataert, 2004), Doğu Batı. Makaleler 1 (2005), Atatürk ve Demokratik Türkiye (2007), Devlet-i Aliyye (2009), Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (μαζί με τον Mehmet Seyitdanlıoğlu, 2011), Has-Bağçede 'Ayş u Tarab. Nedimler Şairler Mutripler (2011), Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı (2011), Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci (2011), Osmanlı ve Modern Türkiye (2013), Devlet-i 'Aliyye. Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-II (2014).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ