ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Ιωάννης Θ. Φραγκόπουλος  είναι κοινωνιολόγος-ανθρωπολόγος (Dipl. Soc. UCL Be., Dipl. Anthropo. UCL Be., DEA Anthropo. EHESS-Paris. Doct. Soc. UCL Be), αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του χώρου». Έχει αναπτύξει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αστικού και του ύπαιθρου χώρου, την κοινωνικοχωρική ανάλυση με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, τον κοινωνικό διαχωρισμό και την ανισότητα στην πόλη, τις εθνοπολιτισμικές ταυτότητες (Ρομά) και τις έμφυλες, μεταναστευτικές και θρησκευτικές μειονότητες (Ισλάμ). Έχει ασχοληθεί και ασχολείται ερευνητικά με την Κοινωνιολογία των χωρικών πολιτικών και παρεμβάσεων α) σε αστική και πολεοδομική κλίμακα: χωροθετήσεις «ευαίσθητων» δραστηριοτήτων (π.χ. οίκοι ανοχής, κέντρα απεξάρτησης), εξευγενισμός και κοινωνικές επιπτώσεις, χωροθετήσεις εμπορικών λειτουργιών μεγάλης κλίμακας και αλληλεπίδραση με την πόλη και την τουριστική δυναμική, και β) σε χωροταξική κλίμακα και σε επίπεδο ανάπτυξης: ειδικές-οχλούσες χωροθετήσεις (π.χ. ΧΥΤΑ), περιβάλλον και φαινόμενα συλλογικών κινητοποιήσεων (ΝΙΜΒΥ) και διεκδίκησης συμμετοχικού σχεδιασμού. Πραγματοποίησε εκτεταμένες κοινωνικο-ανθρωπολογικές έρευνες στην ορεινή ζώνη και στην πόλη της Ξάνθης, στην Αθήνα (κεντρικές περιοχές) και στην Θεσσαλονίκη. Διδάσκει κοινωνιολογία της πόλης και της υπαίθρου, πολιτισμική γεωγραφία και ανθρωπολογία του χώρου, ερευνητική μεθοδολογία, κοινωνική χαρτογραφία και, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις κοινωνικοχωρικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα ανωτέρω ερευνητικά πεδία. Είναι συν-συγγραφέας με τον Ε. Παπαδημητρίου του βιβλίου Περιβαλλοντική ανισότητα, χώρος, πολιτισμικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές πρακτικές (2018).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ