ΕΡΛ ΠΗΤΕΡ

Ο Peter Earle δίδαξε στο London School of Economics και είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έργα του είναι: Corsairs of Malta and Barbary (1970), The Life and Times of James II (1972), Essays in European Economic History, 1500-1800 (1974), Robert E. Lee (1974), The World of Defoe (1976), Monmouth’s Rebels. The Road to Sedgemoor, 1685 (1977), The Wreck of the “Almiranta”. Sir William Phips and the Hispaniola Treasure (1979), The Treasure of the Concepción (1980), The Sack of Panama. Captain Morgan and the Battle for the Carribean (1981), The Making of the English Middleclass. Business, Society, and Family Life in London, 1660-1730 (1989), The Last Fight of the “Revenge” (1992), The Life and Times of Henry V (1993), A City Full of People. Men and Women of London, 1650-1750 (1994), Sailors. English Merchant Seamen, 1650-1775 (1998), The Pirate Wars (2003), Treasure Hunt. Shipwreck, Diving and the Quest for Treasure in an Age of Heroes (2007).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
-25% Original price was: 24.38€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 18.29€.