ΜΠΙΡΓΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Νίκος Μπιργάλιας είναι επίκουρος καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει αρχαία ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έργα του είναι: Lodyssée de l’éducation spartiate (1999), The Contribution of Ancient Sparta to Political Thought and Practice / Η συμβολή της αρχαίας Σπάρτης στην πολιτική σκέψη και πρακτική (επιμ. μαζί με τους Κ. Μπουραζέλη και P. Cartledge, 2007), Από την κοινωνική στην πολιτική πλειονοψηφία: Το στάδιο της ισονομίας (2009), Πόλη και πολιτικοί θεσμοί στον Όμηρο (2014).
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ