Νέες κυκλοφορίες – Φεβρουάριος 2017

Σωτήρης Δημητρίου

Κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις δύναμης

Η μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Μάρεϋ Μπούκτσιν

Η τρίτη επανάσταση (τόμος 4)

Λαϊκά κινήματα στην επαναστατική εποχή

ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Μετάφραση: Κώστας Κουρεμένος

The Third Revolution – Volume 4: Popular Movements in the Revolutionary Era

 

Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη

Γκαίρλιτς

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ –  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

 

Νίνα Αλέξη

Ανίν Iξελά

ΠΟΙΗΣΗ –  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κωνσταντίνος Μούσσας

Τροπικοί δείκτες                

ΠΟΙΗΣΗ –  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ